ZGŁOSZENIE GRUPOWE

Strażacy KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Twojej jednostki

Jesteś zainteresowany zorganizowaniem profesjonalnego kursu dla swojej jednostki? Wyślij do nas informacje o grupie, a my przedstawimy Ci ofertę idealnie dopasowaną do Waszych potrzeb. Możemy zorganizować kurs specjalnie dla Twojej jednostki lub dołączyć Twoją grupę  do jednego z zaplanowanych kursów.

Nie czekaj! Już dziś zgłoś swoją grupę!

Co to jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc?
Zgodnie z Art. 3 pkt 2. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc rozumiemy ogół czynności podejmowanych wobec osób pozostających w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez RATOWNIKA, który:
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • Jest zatrudniony, pełni służbę lub jest członkiem jednostki współpracującej z systemem
  • Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Dysponuje stanem zdrowia pozwalającym na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny ratownictwa dostępnym dla osób bez wykształcenia medycznego. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu daje uczestnikowi tytuł RATOWNIKA zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Certyfikat ukończenia kursu KPP